کاهش وزن پس از زایمان: پرهیز کردن از شش اشتباه نی نی پلاس

کاهش وزن پس از زایمان: پرهیز کردن از شش اشتباه


به عنوان فردی که تازه مادر شده، بازگشت به گذشته به زمان زیادی نیاز دارد. اکثر زنان به دست کم شش هفته زمان نیاز دارند تا نیمی از اضافه وزن...