شیر گیاهی، عامل کوتاهی قد نوزادان   نی نی پلاس

شیر گیاهی، عامل کوتاهی قد نوزادان


یافته های تازه نشان می دهند، کودکانی که شیر سویا، بادام و ... می نوشند به احتمال زیاد از همسالان شان که شیر گاو می نوشند کوتاه تر هستند.......

بیماری مزمن، عامل افسردگی کودکان در بزرگسالی  نی نی پلاس

بیماری مزمن، عامل افسردگی کودکان در بزرگسالی


یافته های تازه نشان می دهند، ابتلا کودکان به بیماری های مزمن می تواند تاثیر زیادی بر بهداشت روانی آنها در بزرگسالی بگذارد.......