چاقی کودکان با نوشیدن نوشابه گازدار در دوران بارداری  نی نی پلاس

چاقی کودکان با نوشیدن نوشابه گازدار در دوران بارداری


یافته های تازه نشان می دهند، فرزندان مادرانی که به دیابت بارداری مبتلا شده اند و در طول دوران بارداری نوشابه های رژیمی می نوشیدند به...