خطر اعتیاد به داروهای ضد درد پس از زایمان سزارین نی نی پلاس

خطر اعتیاد به داروهای ضد درد پس از زایمان سزارین


یافته های تازه نشان می دهند، تجویز بیش از اندازه داروهای ضد درد برای زنان در حالت عادی زمینه سوء مصرف این داروها را پس از زایمان سزارین در...

زمان بندی بهبود مادر پس از عمل جراحی سزارین نی نی پلاس

زمان بندی بهبود مادر پس از عمل جراحی سزارین


با توجه به این که تعداد زیادی از پدران و مادران تصوری از پروسه بهبودی جراحی سزارین ندارند و طولانی بودن اش نگران و خسته شان می کند، انجمن...