زایمان بی درد با اپیدورال نی نی پلاس

زایمان بی درد با اپیدورال


برای بسیاری از خانم‌ها، زایمان یکی از مهیج‌ ترین و در عین حال ناشناخته‌ ترین تجربه‌هایی است که در زندگی با آن مواجه خواهند شد....