همه چیز درباره وضعیت بریچ جنین نی نی پلاس

همه چیز درباره وضعیت بریچ جنین


امروزه چهار درصد جنین‌ها در انتهای دوره کامل در وضعیت بریچ قرار دارند، یعنی آنها برای خارج شدن از رحم در وضعیتی هستند که به جای خروج از...