داروهای ضد ریفلاکس معده نوزادان خطرناک است نی نی پلاس

داروهای ضد ریفلاکس معده نوزادان خطرناک است


یافته های تازه نشان می دهند، خوراندن داروهای ضد ریفلاکس معده به نوزادان، خطر شکستگی استخوان های شان در بزرگسالی را افزایش می دهد.......