فرزندم واقعا به آنتی بیوتیک نیاز دارد؟  نی نی پلاس

فرزندم واقعا به آنتی بیوتیک نیاز دارد؟


دو سوم نوزادان در سال نخست زندگی شان آنتی بیوتیک مصرف می کنند. افزایش مصرف آنتی بیوتیک در جهان، باعث بروز مقاومت به این دارو شده و برخی از...