توصیه تندرستی: سلامت پدر پیش از بارداری نی نی پلاس

توصیه تندرستی: سلامت پدر پیش از بارداری


وقتی برای بچه دار شدن برنامه ریزی و تلاش می کنید، تندرستی پدر و مادر اهمیت زیادی دارد. پدران آینده با حفظ تندرستی شان می توانند احتمال...