شکل گیری توانایی ارضای زنان در رحم مادر

بر خلاف آن چه اغلب تصور می‌شود و هالیوود می‌کوشد به مخاطبان خود القاء کند، زن‌ها در جریان رابطه جنسی با دخول آلت مردانه ارضاء نمی‌شوند.

شکل گیری توانایی ارضای زنان در رحم مادر | +نی نی

توانایی هر زن برای رسیدن به اوج لذت جنسی تقریباً به شکل گرفتن اندام او در رحم مادر بستگی دارد.

محققان می گویند، در دوره‌ای که نوزاد دختر در شکم مادر است،‌ کلیتوریس شروع به بالا رفتن و فاصله گرفتن از دهانه رحم می‌کند و برای زنانی که کلیتوریس آن‌ها خیلی از دهانه واژن فاصله می‌گیرد، ارضا شدن در جریان رابطه جنسی بسیار سخت و گاه غیرممکن می‌شود، چون رابطه سنتی نمی‌تواند باعث تحریک کافی کلیتوریس شود.

بعضی کارشناسان معتقدند اگر فاصله کلیتوریس و دهانه رحم بیش از ۲,۵ سانتی متر باشد، دخول آلت مردانه و رابطه سنتی قطعاً نمی‌تواند باعث ارضای زن‌ها شود و نیاز به تحریک کلیتوریس از راه‌های دیگر است.

به اشتراک بگذارید:

شاید این مطالب نیز برایتان جالب باشد