رابطه مستقیم زمان نزدیکی با تعیین جنسیت فرزندتان

بارگزاری ویدئو...

ممکن است دختر یا پسر بودن فرزندتان برای شما اهمیتی نداشته باشد 

اما بر طبق برخی نظریه ها شما می توانید در جنسیت فرزندتان تاثیرگذار باشید

شاید این مطالب نیز برایتان جالب باشد


حدس بزن نی نی پلاس
دانشنامه جنین | 30 آذر 1395
سیگار الکترونیکی و ناباروری نی نی پلاس
ویدیوهای اقدام به بارداری | 22 اسفند 1395
10 روش برای افزایش شانس باروری نی نی پلاس
ویدیوهای اقدام به بارداری | 16 اسفند 1395
پرهیز از مصرف الکل و سیگار نی نی پلاس
ویدیوهای اقدام به بارداری | 15 اسفند 1395
رابطه جنسی و اقدام به بارداری نی نی پلاس
ویدیوهای اقدام به بارداری | 14 بهمن 1395