توصیه تندرستی: آمادگی پدر برای زایمان

مسئولیت های زنان در دوران بارداری و پس از تولد فرزند افزایش می یابد، اما این بدان معنی نیست که مردان به عنوان پدر هیچ مسئولیتی در قبال فرزندشان ندارند.

 

توصیه تندرستی: آمادگی پدر برای زایمان | +نی نی

*

.

به همسرتان در کنترل و کاهش درد زایمان کمک کنید. به تصمیم اش احترام بگذارید و آگاه باشید که ممکن است در طول پروسه زایمان نظرش را عوض کند.

محققان آکادمی متخصصان اطفال و زنان و زایمان آمریکا به پدران توصیه می کنند تا اقدامات زیر را انجام دهند:

- با همسرتان درباره این که قصد دارید بند ناف فرزندتان را ببرید مشورت کنید.

- به همسرتان در کنترل و کاهش درد زایمان کمک کنید. به تصمیم اش احترام بگذارید و آگاه باشید که ممکن است در طول پروسه زایمان نظرش را عوض کند.

- اگر قصد دارید همراه همسرتان در بیمارستان بمانید، از فرد مطمئنی بخواهید در خانه از فرزند و والدین تان مراقبت کند.

- هنگام انتقال همسرتان به بیمارستان، کمربند ایمنی اش را ببندید و با سرعت مطمئنه رانندگی کنید.

- خودروی تان را یکی دو هفته پیش از زایمان آماده نگه دارید تا در شرایط اضطراری قابل استفاده باشد.

- هنگام بروز درد زایمان، همسرتان را به سرعت به بیمارستان یا مرکز درمانی منتقل کنید.

مطالعه بیشتر:

1- توصیه های مفید برای گذر از زایمان

2- کلید موفقیت در زایمان حفظ آمادگی است

3- آمادگی برای زایمان

به اشتراک بگذارید:

شاید این مطالب نیز برایتان جالب باشد