توصیه تندرستی: حفظ سلامت دندان های فرزند

دندان های فرزندتان که درآمده اند شیری هستند و با افزایش سن می افتند تا دندان های دایمی درآیند، اما حفظ سلامت آنها اهمیت بسیار زیادی دارد. متخصصان انجمن دندان پزشکان آمریکا به والدین توصیه می کنند تا با مطالعه و اجرای موارد زیر سلامت دندان های فرزندان شان را تضمین کنند:

 

توصیه تندرستی: حفظ سلامت دندان های فرزند | +نی نی

*

.

مراجعه به موقع به دندان پزشک از رشد زود هنگام دندان های دایمی و ایجاد ازدحام در لثه و به هم ریختگی دندان ها جلوگیری می کند.

- به فرزندتان در جویدن، حرف زدن و لبخند زدن کمک کنید.

- مراجعه به موقع به دندان پزشک، فضای مناسب برای رشد دندان های دائمی را فراهم می کند.

- مراجعه به موقع به دندان پزشک از رشد زود هنگام دندان های دایمی و ایجاد ازدحام در لثه و به هم ریختگی دندان ها جلوگیری می کند.

مطالعه بیشتر:

1- شیرخوردن و دندان درآرودن

2- مسواک بزن، فرشته بغل کن

3- افسانه ها و واقعیت های پوسیدگی دندان

به اشتراک بگذارید:

شاید این مطالب نیز برایتان جالب باشد