سگ جورابی

وسایل مورد نیاز

یک عدد جوراب مردانه بلند
الیاف مناسب برای پر کردن
روبان برای یقه (دور گردن)
نخ و سوزن
دکمه برای دماغ
چرخ خیاطی (اختیاری)

روش ساخت

مرحله اول

این عروسک از چهار قسمت گوش ها، بدن، دم، پاها تشکیل شده است. پاشنه جوراب قسمت بالای سر سگ را می سازد.

گوش ها

قسمت پنجه جوراب را با فاصله 5-3 سانتی متر از نوک جوراب ببرید. این تکه دو لایه را از هم جدا کرده و ببرید تا دو تکه داشته باشید. سپس هر تکه را از وسط تا کنید، روی کار به سمت داخل باشد و دور تا دور کار را با دقت بدوزید و قسمت کوچکی را باز بگذارید تا بتوانید آن ها را به رو برگردانید. گوش ها نیازی به پر کردن ندارند.

مرحله دوم

بدن

جوراب را پشت و رو کرده و قسمت باز نوک جوراب را بدوزید. مطابق تصویر از قسمت ساق جوراب 4 پا به شکل مستطیل و دم سگ را ببرید.(انحنا در بریدن دم فراموش نشود.) بدن را به رو برگردانید و آن را پر کنید سپس قسمت باز را با دقت بدوزید.

مرحله سوم

دم

یک طرف تکه مربوط به دم را بریده سپس آن ها را روی هم گذاشته و روی کار به سمت داخل باشد و دور تا دور کار را با دقت بدوزید و قسمت کوچکی را باز بگذارید. دم را به رو برگردانده و آن را پر کنید.

مرحله چهارم

پاها

دور تا دور پاها را نیز با دقت بدوزید و قسمت کوچکی را برای پر کردن و برگرداندن آن باز بگذارید. دم و پاها را با دقت در جای مناسب به بدن سگ بدوزید.

مرحله پنجم

با استفاده از یک دکمه دماغ سگ را کامل کرده و یک روبان دور گردن آن ببندید.

منبع: ماهنامه نی نی +

شاید این مطالب نیز برایتان جالب باشد


همستر جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 19 فروردين 1396
آقا خـرگوشه نی نی پلاس
ما ما خیاط | 20 فروردين 1396
دایناسور جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 19 فروردين 1396
هزار پای جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 19 فروردين 1396
عروسک فیلی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
گربه جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 15 فروردين 1396
خرگوش کوچولو نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
ماهی جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 17 فروردين 1396
جغد بالشتی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
عروسک بالشتی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 17 فروردين 1396