موش های کوچولو

وسایل مورد نیاز

30x22 سانتی متر پارچه نمدی یا پشمی خاکستری روشن، برای بدن
15x15 سانتی متر پارچه نمدی یا پشمی خاکستری تیره، برای زیر بدن و گوش ها
پارچه نمدی یا پشمی صورتی، برای روی گوش ها
20 طول در 0.3 عرض روبان آبی، برای دم
2 مهره، مشکی
الیاف مناسب برای پر کردن
نخ، چسب، سوزن

* الگوها را از روی خط خارجی بریده و مطابق خط داخلی دوخت را انجام دهید.

روش ساخت

مرحله اول

الگوها را روی پارچه های مورد نظر گذاشته و از هر کدام به تعداد مورد نیاز ببرید. مطابق الگو شکافی روی دو تکه مربوط به بدن برای گوش ها ایجاد کنید.

مرحله دوم

تکه صورتی مربوط به روی گوش را روی تکه مورد نظر قرار داده و با چسب آن ها را بچسبانید. این کار را برای گوش دیگر نیز تکرار کنید. گوش ها را از وسط تا کنید.

مرحله سوم

مطابق تصویر گوش را به صورت تا شده در شکاف مورد نظر قرار داده و با سوزن محکم کنید و با نخ به رنگ طوسی دوخت را انجام دهید. این کار را برای گوش دیگر نیز تکرار کنید.

مرحله چهارم

روبان را به صورت حلقه درآورده و در جای مناسب به انتهای بدن موش دوخته، سپس دو تکه مربوط به بدن را با دقت از یک طرف به هم بدوزید.

مرحله پنجم

تکه مربوط به زیر شکم را به یک طرف بدن مطابق خط A B روی الگو بدوزید. طرف دیگر آن را نیز به تکه دیگر بدن بدوزید و قسمت کوچکی را برای برگرداندن و پر کردن موش باز بگذارید. موش را به رو برگردانید و آن را پر کنید. قسمت باز را بدوزید.

منبع: ماهنامه نی نی +

شاید این مطالب نیز برایتان جالب باشد


همستر جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 19 فروردين 1396
آقا خـرگوشه نی نی پلاس
ما ما خیاط | 20 فروردين 1396
دایناسور جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 19 فروردين 1396
هزار پای جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 19 فروردين 1396
عروسک فیلی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
عروسک بالشتی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 17 فروردين 1396
آویز ماشینی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
جغد بالشتی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
مرغ نمدی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
گربه جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 15 فروردين 1396