لاک پشت

وسایل مورد نیاز

چند تکه پارچه کتان طرح دار یا ساده 
نخ، سوزن، قیچی
تکه های الگو
الیاف مناسب برای پر کردن

* شما می توانید مطابق سلیقه خود  برای صدف یا لاک، لاک پشت و تکه زیر بدن آن از پارچه های متفاوت یا یکسان استفاده کنید.

روش ساخت

مرحله اول

الگوها را کشیده و آن ها را روی پارچه های مورد نظر گذاشته و از هر کدام به تعداد مورد نیاز ببرید. در مواردی که الگو باید در لبه دو لا پارچه قرار گیرد، دقت کنید.

مرحله دوم

تکه های مربوط به پاها را روی هم گذاشته، روی پارچه ها به سمت داخل باشد و با دقت بدوزید، یک سر آن را باز بگذارید. این کار را برای تکه های دیگر مربوط به پا نیز تکرار کرده تا در نهایت 4 پا درست کنید. این کار را برای دم و سر لاک پشت نیز انجام دهید. 
تکه های آماده شده را به رو برگردانید و 
آن ها را پر کنید و قسمت های باز را با فاصله 0.5 سانتی متر از لبه کار بدوزید.

مرحله سوم

دو تا از  تکه های مربوط به صدف یا لاک را روی هم قرار داده روی پارچه به سمت داخل باشد و یک طرف آن را بدوزید. این کار را برای دو تکه دیگر نیز انجام دهید. این تکه ها دو طرف بدن (صدف یا لاک) 
لاک پشت را می سازند.

مرحله چهارم

یکی از تکه های آماده شده را به رو برگردانید. سر، دم لاک پشت را مطابق تصویر در جای خود قرار داده و با سوزن به لاک پشت وصل کنید. سپس دوخت آن ها را با فاصله 0.5 سانتی متر از لبه کار انجام دهید.

مرحله پنجم

تکه مربوط به طرف دیگر صدف یا لاک را نیز مطابق تصویر به طرف دیگر بدن بدوزید و نوک سه گوش تکه ها در مرکز دایره قرار می گیرد.

مرحله ششم

تپاهای لاک پشت را در جای مناسب با سوزن به لاک یا صدف وصل کرده سپس تکه زیر بدن لاک پشت را روی آن قرار داده به طوری که روی پارچه ها به سمت داخل باشد، دور تا دور کار را با دقت بدوزید و قسمت کوچکی را برای به رو برگرداندن و پر کردن باز بگذارید. 
لاک پشت را به رو برگردانید، آن را پرکرده و در پایان قسمت باز را بدوزید.

منبع: ماهنامه نی نی +

شاید این مطالب نیز برایتان جالب باشد


همستر جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 19 فروردين 1396
آقا خـرگوشه نی نی پلاس
ما ما خیاط | 20 فروردين 1396
دایناسور جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 19 فروردين 1396
هزار پای جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 19 فروردين 1396
عروسک فیلی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
عروسک بالشتی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 17 فروردين 1396
آویز ماشینی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
جغد بالشتی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
مرغ نمدی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
گربه جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 15 فروردين 1396