روباه

وسایل مورد نیاز

تکه پارچه کتان یا پشمی برای بدن، 40 سانتی متر 
تکه پارچه نمدی سیاه،20x10 سانتی متر

تکه پارچه نمدی سفید، 40x30 سانتی متر 

نخ قلابدوزی یا گلدوزی

الیاف مناسب برای پر کردن

روش ساخت

مرحله اول

الگوهای مورد نظر را کشیده و ببرید. الگوی مربوط به بدن را مطابق تصویر در لبه دولای پارچه گذاشته و با سوزن به آن وصل کنید. سپس مطابق آن ببرید. الگوهای مربوط به چشم ها، دم، روی گوش و انتهای دم را نیز روی پارچه های مورد نظر گذاشته و ببرید.

مرحله دوم

محل قرار گرفتن چشم ها و روی گوش را با کوک های مناسب روی بدن مشخص کنید. سپس تکه های مربوطه را در جای خود قرار داده و دوخت را با دقت انجام دهید. برای سیاهی چشم ها و نوک بینی نیز از پارچه نمدی سیاه استفاده کرده و دوخت آن ها را انجام دهید.

مرحله سوم

دو تکه مربوط به دم را روی هم گذاشته، روی کار به سمت داخل باشد، دوخت را انجام دهید و قسمتی را برای پر کردن و برگرداندن آن باز بگذارید. دم را به رو برگردانید و دوخت تکه سفید انتهای دم را انجام داده، آن را پر کرده و قسمت باز را بدوزید.

مرحله چهارم

دو تکه مربوط به بدن را روی هم گذاشته، روی کار به سمت داخل باشد و دوخت را دور تا دور کار کامل کرده و قسمت کوچکی را برای برگرداندن و پر کردن بدن باز بگذارید. روباه را به روبرگردانید و دم را در جای مناسب پشت بدن قرار داده و با کوک های محکم به بدن وصل کنید. روباه را با الیاف مناسب پرکرده و قسمت باز را بدوزید.

منبع: ماهنامه نی نی +

شاید این مطالب نیز برایتان جالب باشد


همستر جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 19 فروردين 1396
آقا خـرگوشه نی نی پلاس
ما ما خیاط | 20 فروردين 1396
دایناسور جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 19 فروردين 1396
هزار پای جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 19 فروردين 1396
عروسک فیلی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
گربه جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 15 فروردين 1396
خرگوش کوچولو نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
ماهی جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 17 فروردين 1396
جغد بالشتی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
عروسک بالشتی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 17 فروردين 1396