عروسک جغد

وسایل مورد نیاز

دو تکه پارچه با طرح و رنگ مختلف برای بدن و شکم 

الیاف مناسب برای پرکردن

دکمه، مهره یا تکه پارچه نمدی برای 
چشم ها

کاغذ

نخ، سوزن و قیچی

روش ساخت

مرحله اول

ابتدا الگوها را کشیده (تکه A برای بدن، B برای شکم)، روی پارچه ها گذاشته و مطابق آن ها ببرید.
تکه مربوط به شکم را روی تکه بدن قرار داده به طوری که روی کار به سمت داخل باشد و یک طرف تکه کوچک را به بدن بدوزید.

مرحله دوم

مطابق تصویر، تکه مربوط به بدن را تا کرده تا یک مثلث تشکیل شود و لبه دیگر تکه کوچک را با سوزن به بدن وصل کرده سپس دوخت را از پایین شروع کرده و تا نوک مثلث بزرگ یعنی الگو (A) ادامه دهید.

مرحله سوم

جغد را به رو برگردانید، یک سوزن ته گرد را در قسمت بالای شکم یعنی مثلث کوچک قرار داده سپس جغد را با الیاف مناسب پر کنید و تا قسمتی که با سوزن جدا شده این کار را انجام دهید، چون آن قسمت تا شده، روی شکم قرار می گیرد و منتقار جغد را تشکیل می دهد.

مرحله چهارم

قسمت پایین کار را کوک های منظم زده و نخ را زیاد نکشید وقتی دور تا دور کار را کوک زدید نخ را بکشید تا چین ایجاد شود و انتهای کار مثل کیسه جمع شود و قسمت باز را با دقت بدوزید تا کاملا بسته شود.

مرحله پنجم

سوزن ته گرد را جدا کرده و قسمت بالای مثلث را تا کرده و نوک آن را روی شکم جغد بدوزید و در آخر با استفاده از تکه پارچه نمدی، دکمه یا مهره چشم ها را کامل کنید.

منبع: ماهنامه نی نی +

شاید این مطالب نیز برایتان جالب باشد


همستر جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 19 فروردين 1396
آقا خـرگوشه نی نی پلاس
ما ما خیاط | 20 فروردين 1396
دایناسور جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 19 فروردين 1396
هزار پای جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 19 فروردين 1396
عروسک فیلی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
گربه جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 15 فروردين 1396
خرگوش کوچولو نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
جغد بالشتی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
ماهی جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 17 فروردين 1396
عروسک بالشتی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 17 فروردين 1396