عروسک اتوبوس

وسایل مورد نیاز

بدنه اتوبوس 35/5x35/5 سانتی متر پارچه نمدی

سقف 17/5x25 سانتی متر پارچه نمدی

پنجره ها 20x10 سانتی متر پارچه نمدی

چشم ها تکه پارچه نمدی

نخ با ضخامت بالا برای پیچ ها

نخ قلابدوزی، به رنگ مناسب

دکمه متوسط 8 عدد برای چرخ ها

سایز نهایی: 10X10X25 سانتی متر

تکه‌های الگو: جلو و پشت بدنه اتوبوس (A)، سقف جلو و پشت (B)، پنجره (C)، در پشتی (D)، در کناری (E)، چشم (F)

نکته: هنگام کشیدن الگو یا بریدن آن مقداری برای جای دوخت در نظر بگیرید.

روش ساخت

مرحله اول

تکه های الگو را روی پارچه های مورد نظر گذاشته و مطابق آن ببرید و از هر الگو به تعداد مورد نیاز ببرید. یک تکه مستطیل به اندازه 25x35/5 سانتی متر از پارچه نمدی مورد نظر برای بدنه اتوبوس بریده همچنین یک تکه دیگر نیز به اندازه 25x11/5 سانتی متر از پارچه نمدی مورد نظر برای سقف اتوبوس ببرید.

مرحله دوم

تکه های مربوط به سقف در قسمت جلو و پشت (B) را به تکه های جلو و پشت بدنه اتوبوس (A) به دقت بدوزید. (مطابق تصویر) کوک ها نزدیک به لبه کار باشند. اجزای صورت چشم (F) و دهان را روی قسمت مورد نظر اجرا کنید و این کار را با کوک های محکم و با نخ مناسب انجام دهید. چند کوک پشت سرهم دهان آن را شکل می دهد. در پشت اتوبوس (D) را در محل مورد نظر قرار داده و با دقت بدوزید.

مرحله سوم

تکه مربوط به سقف را در وسط تکه مربوط به بدنه قرار داده و مطابق تصویر آن ها را با دقت بدوزید.

مرحله چهارم

نخ به طول 38 سانتی متر انتخاب کرده و با سوزن مناسب کوک هایی را روی بدنه اتوبوس زده تا شکلی شبیه توپ یا پیچ ایجاد شود. 23 پیچ در هر ردیف قرار گیرد. ردیف اول پیچ ها به فاصله 0/5 سانتی متر از بالای اتوبوس زده شود و ردیف دوم 5 سانتی متر پایین تر قرار گیرد. این کار را در طرف دیگر اتوبوس نیز تکرار کنید.

مرحله پنجم

دو تکه درهای کناری (E) و پنج تکه پنجره ها (C)را در محل مناسب روی بدنه اتوبوس در هر طرف بدوزید و از دیاگرام به عنوان راهنما استفاده کنید.

مرحله ششم

بدنه اتوبوس را طوری که روی کار به سمت بیرون باشد از وسط تا کرده و تکه های مربوط به سقف، جلو و پشت اتوبوس را با سوزن در جای مناسب قرار دهید. ابتدا دوخت سقف اتوبوس را انجام داده و تکه مربوط به جلو را نیز با دقت بدوزید سپس دوخت کناره های بدنه اتوبوس و تکه مربوط به پشت را کامل کنید.

مرحله هفتم

برای دوخت زیر اتوبوس لبه های پارچه را روی هم قرار داده و دوخت را به دقت انجام دهید و حدود 0.5 سانتی متر را باز بگذارید تا بتوانید اتوبوس را پر کنید. اتوبوس را پر کرده و مراقب باشید که 
کوک های شما باز نشود سپس قسمت باز را به دقت بدوزید.

منبع: ماهنامه نی نی +

شاید این مطالب نیز برایتان جالب باشد


همستر جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 19 فروردين 1396
آقا خـرگوشه نی نی پلاس
ما ما خیاط | 20 فروردين 1396
دایناسور جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 19 فروردين 1396
هزار پای جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 19 فروردين 1396
عروسک فیلی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
گربه جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 15 فروردين 1396
خرگوش کوچولو نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
ماهی جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 17 فروردين 1396
جغد بالشتی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
عروسک بالشتی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 17 فروردين 1396