ستاره دریایی جورابی

وسایل مورد نیاز

شما برای ساخت این عروسک به یک جفت جوراب نیاز دارید.

سایز نهایی: 13/5 سانتی متر

روش ساخت

مرحله اول

پاشنه هر کدام از جوراب ها را از قسمت بالای پاشنه مطابق تصویر از زیر بریده و برش را تا نوک جوراب ادامه دهید.

مرحله دوم

جوراب ها را باز کرده در واقع به شکل پروانه در می آیند.

مرحله سوم

با استفاده از الگو، فرم ستاره دریایی را با ماژیک مناسب در پشت هر کدام از جوراب ها بکشید.
جوراب ها را روی هم قرار داده، به طوریکه روی آن به سمت داخل باشد و با سوزن به هم متصل کنید. ستاره دریایی را ببرید.

مرحله چهارم

قسمت های باز را با دقت بدوزید (روی کار به سمت داخل باشد) و حدود 1/5 سانتی متر را باز بگذارید تا ستاره دریایی را به رو برگردانید.
اگر به روبرگرداندن ستاره دریایی به دلیل باریک بودن دست های آن برای شما سخت است این کار را با استفاده از یک مداد انجام دهید.

مرحله پنجم

برای پر کردن ستاره دریایی نیز از روش مداد استفاده کنید و او را با الیاف مناسب پر کنید ولی در این کار زیاده روی نکنید.
 قسمت باز را با کوک های ریز بدوزید. دکمه کوچک به رنگ مشکی برای چشم های او مناسب است و با استفاده از کوک با نخ مشکی به صورت 2 یا 3 رشته دهان آن را کامل کنید.

منبع: ماهنامه نی نی +

شاید این مطالب نیز برایتان جالب باشد


همستر جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 19 فروردين 1396
آقا خـرگوشه نی نی پلاس
ما ما خیاط | 20 فروردين 1396
دایناسور جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 19 فروردين 1396
هزار پای جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 19 فروردين 1396
عروسک فیلی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
گربه جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 15 فروردين 1396
خرگوش کوچولو نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
ماهی جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 17 فروردين 1396
جغد بالشتی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
عروسک بالشتی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 17 فروردين 1396