اختاپوس جورابی

وسایل مورد نیاز

شما به یک جفت جوراب بلند (تا بالای زانو) نیاز دارید. جوراب راه راه یا خال خال برای این عروسک مناسب است.  
سایز نهایی: 25 سانتی متر

روش ساخت

مرحله اول

یکی از جوراب ها را با فاصله 10 سانتی متر از نوک انگشتان یا پنجه ببرید و قسمت مچ جوراب را نیز جدا کرده، باقیمانده جوراب و جوراب دیگر را برای بازوهای اختاپوس نیاز دارید.

مرحله دوم

قسمت باقیمانده جوراب را از وسط برش دهید تا دو تکه با طول مساوی داشته باشید.

مرحله سوم

هر قسمت را نیز به سه تکه تقسیم کنید تا در پایان 6 بازو داشته باشید. با استفاده از جوراب دیگر یک تکه به اندازه 2 تکه قبل بریده تا 2 بازوی دیگر اختاپوس را نیز ببرید و در پایان باید 8 بازو داشته باشید.

مرحله چهارم

هر کدام از بازوها را به طوریکه روی پارچه به سمت داخل باشد بدوزید تا یک لوله تشکیل شود و یک سر آن را باز بگذارید.

مرحله پنجم

تکه آماده شده در مرحله 2 را پشت و رو کرده و دوختی به شکل U روی آن ایجاد کرده تا سر اختاپوس شکل گیرد. چون قسمت نوک انگشتان جوراب من به رنگ سفید است من فرم U را از زیر آن دوختم.

مرحله ششم

سر اختاپوس را با فاصله تقریبا 0/5 سانتی متر از دوخت ببرید. سر و بازوهای اختاپوس را به رو برگردانید. با استفاده از باقیمانده جوراب دوم برای زیر شکم اختاپوس یک تکه به اندازه 6 سانتی متر به شکل بیضی ببرید.

مرحله هفتم

سر اختاپوس را دوباره پشت و رو کرده و به آرامی بازوهای او را داخل سر قرار داده و با سوزن لبه بازوها را به لبه سر اختاپوس وصل کنید.

مرحله هشتم

زمانی که تمام بازوها را در جای خود قرار دادید باید به این شکل درآیند.

مرحله نهم

حالا به آرامی با چرخ خیاطی یا کوک های محکم دور تا دور سر اختاپوس را بدوزید و 0/5 سانتی متر از لبه بازوها فاصله بگذارید.

مرحله دهم

تکه بیضی شکل مربوط به زیر شکم اختاپوس را در قسمت باز یا سوراخ سر قرار داده تا آن را کامل بپوشاند و با سوزن در جای خود محکم کنید سپس با دقت آن را بدوزید و تکه ای کوچک را باز بگذارید، بعد اختاپوس را به رو برگردانید.

مرحله یازدهم

سر اختاپوس را با تکه های پارچه یا الیاف مناسب پر کنید. نیازی به پر کردن دست ها نیست. قسمت

باز را با کوک های محکم بدوزید.

منبع: ماهنامه نی نی +

شاید این مطالب نیز برایتان جالب باشد


همستر جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 19 فروردين 1396
آقا خـرگوشه نی نی پلاس
ما ما خیاط | 20 فروردين 1396
دایناسور جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 19 فروردين 1396
هزار پای جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 19 فروردين 1396
عروسک فیلی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
گربه جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 15 فروردين 1396
خرگوش کوچولو نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
ماهی جورابی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 17 فروردين 1396
جغد بالشتی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 16 فروردين 1396
عروسک بالشتی نی نی پلاس
ما ما خیاط | 17 فروردين 1396