IVF موثرترین روش درمان ناباروری است

یافته های تازه نشان می دهند، زنانی که کمتر از 35 سال دارند و شش دوره آی وی اف را پشت سر گذاشته اند، احتمال باردار شدن شان 86 درصد است در حالی که احتمال بارداری بانوانی که بیش از 40 سال دارند و دوره های آی وی اف یکسانی را پشت سر گذاشته اند تنها 50 درصد است.

 

IVF موثرترین روش درمان ناباروری است | +نی نی

دکتر آلن اس پنزیاس، مدیر مرکز ای وی اف مدرسه پزشکی دانشگاه کانزاس و سرپرست این مطالعه گفت:" ای وی اف مهم ترین روش درمان ناباروری است و اکثر قریب به اتفاق عوامل بروز ناباروری پیش از 40 سالگی را از میان می برد. "

*

.

احتمال بارداری زنانی که کمتر از 35 سال دارند با استفاده از روش IVF بیش از 86 درصد است

او افزود:" اما باروری تابعی از سن است و شیب کاهش قدرت اش از 27 سالگی آغاز شده و پس از 40 سالگی به اوج می رسد. "

دکتر جیمی گریفو، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه نیویورک و مدیر کلینیک باروری این بیمارستان گفت:" متاسفانه، روشی برای شناسایی کاهش قدرت باروری وجود ندارد، اما استفاده از IVF کاری عاقلانه است. "

او افزود:" درخواست اکثر قریب به اتفاق زوجین تعیین درصد موفقیت روش ای وی اف است. "

دکتر پنزیاس و همکاران اش پس از مطالعه بر روی بیش از شش هزار زنی که از روش آی وی اف استفاده کرده بودند دریافتند، 15 هزار دوره آی وی اف بر روی آنها انجام شده و میزان موفقیت این روش در زنان 35 و 40 ساله به ترتیب 51 تا 72 و 65 تا 86 درصد بوده است.

دکتر پنزیاس گفت:" احتمال بارداری زنانی که کمتر از 35 سال دارند با استفاده از روش IVF بیش از 86 درصد است که با افزایش سن کاهش می یابد. "

مطالعه بیشتر:

1- لقاح مصنوعی؛ نابودگر ناباروری

2- IVM روشی کاربردی برای باردار شدن

به اشتراک بگذارید:

شاید این مطالب نیز برایتان جالب باشد