کمبود ویتامین د و ناباروری ارتباط دارند

ویتامین د هورمونی استروئیدی است که در نتیجه قرار گرفتن پوست بدن در معرض نور خورشید و مصرف مواد غذایی تولید می شود.

کمبود ویتامین د و ناباروری ارتباط دارند | +نی نی

*

.

زنانی که از کمبود ویتامین د رنج می برند، دو برابر کمتر از بانوانی که ویتامین د خون شان طبیعی است لقاح مصنوعی شان به نتیجه می رسد.

ویتامین د نقش اساسی در حفظ تندرستی استخوان ها ایفاء می کند، اما نتایج مطالعات دانشمندان مدرسه پزشکی دانشگاه مادرید نشان می دهند، ویتامین د نقش زیادی در افزایش قدرت باروری پستانداران ایفاء می کند.

آنها پس از مطالعه دراز دامن پی بردند، ویتامین د نقش اساسی در به نتیجه رسیدن لقاح مصنوعی ایفاء می کند.

محققان پس از مطالعه بر روی 154 زن که از کمبود ویتامین د رنج می بردند و 181 بانویی که میزان ویتامین د خون شان طبیعی بود، دریافتند زنانی که از کمبود ویتامین د رنج می برند، دو برابر کمتر از بانوانی که ویتامین د خون شان طبیعی است لقاح مصنوعی شان به نتیجه می رسد.

دکتر آلیسیو پافونی، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه مادرید و سرپرست این مطالعه گفت:" نتایج یافته های ما نشان می دهند، کمبود ویتامین د با ناباروری ارتباط مستقیم دارد. "

او افزود:" با توجه به این که مکمل ویتامین د به صورت گسترده در دسترس عموم قرار دارد و مصرف اش عوارض جانبی اندکی دارد، احتمال درمان ناباروری بسیار زیاد است. "

مطالعه بیشتر:

1- نیاز نوزادان به ویتامین د اضافی

2- افزایش احتمال لقاح جنین با مصرف ویتامین د

3- لقاح مصنوعی؛ نابودگر ناباروری

به اشتراک بگذارید:

شاید این مطالب نیز برایتان جالب باشد