آنتی اکسیدان ها از تولد فرزند ناقص جلوگیری می کنند

یافته های تازه نشان می دهند، مصرف مواد غذایی سرشار از آنتی اکسیدان - اسفناج، جوانه گندم و ... - توسط زنان بارداری دیابتی، از بروز نقص لوله عصبی در فرزندان متولد نشده شان پیشگیری می کند.

آنتی اکسیدان ها از تولد فرزند ناقص جلوگیری می کنند  | +نی نی

*

.

اسید فولیک، آنتی اکسیدان است که نقش اساسی در پیشگیری از بروز نقص لوله عصبی جنین ایفاء می کند.

مهم ترین نقایصی که نوزادان با آنها متولد می شوند - نقص لوله عصبی و ... - تبعات ویرانگری دارند که فرزندان زنان باردار دیابتی، پنج بار بیش از فرزندان زنان سالم در معرض آنها قرار دارند.

پروفسور ماری لویکن، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه هاروارد گفت:" نقص لوله عصبی در روزها و هفته های نخست بارداری بروز می کند. "

او و همکاران اش با هدف کشف تاثیر ژن ها بر جنین بیش از یک دهه بر روی زنان باردار دیابتی مطالعه کردند. پژوهش های آنها به تازگی بر روی موش های ماده دیابتی و تاثیر ژن Pax-3 بر رشد و نمو جنین آنها متمرکز شده است.

آنها دریافتند، جنین موش های ماده دیابتی حامل مقادیر اندک ژن Pax-3 هستند که نتیجه اش افزایش آمار تولد فرزندان موش های دیابتی است که از نقص لوله عصبی رنج می برند.

استاد مدرسه پزشکی دانشگاه هاروارد گفت:" میزان قند خون مادران باردار دیابتی و جنین های شان بسیار بالا است که زمینه ایجاد رادیکال های آزاد و استرس اکسیداتیو - پیروزی رادیکال های آزاد بر دفاع آنتی اکسیدانی بدن ماست و به نوعی به حمله های بیولوژیک به ارگانیسم بدن تعبیر می شود - را در جنین فراهم می کند. این استرس می تواند ژن Pax-3 را نابود کرده و زمینه بروز نقص لوله عصبی جنین را فراهم کند. مهم ترین مکمل آنتی اکسیدانی که کلیه زنان پیش از باردار شدن و در این دوران باید مصرف کنند، اسید فولیک است. این آنتی اکسیدان نقش اساسی در پیشگیری از بروز نقص لوله عصبی جنین ایفاء می کند. "

مطالعه بیشتر:

1- باید ها و نباید های مصرف مکمل

2- همه چیز درباره اسید فولیک

به اشتراک بگذارید:

شاید این مطالب نیز برایتان جالب باشد