آسیب دیدن اسپرم ها با دود کردن سیگار

یافته های تازه نشان می دهند، دود کردن سیگار می تواند به اسپرم های مردان و پسران مادرانی که در دوران بارداری سیگار دود کرده اند آسیب وارد کند.

آسیب دیدن اسپرم ها با دود کردن سیگار | +نی نی

*

.

دود کردن سیگار نقش اساسی در آسیب دیدن اسپرم ها و بروز مشکلات باروری ایفا می کند.

محققان توصیه می کنند، زنان و مردانی که قصد دارند بچه دار شوند باید دود کردن سیگار را ترک کنند.

پروفسور محمد حمدن، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه بن آلمان و سرپرست این مطالعه گفت:" نتایج مطالعات انجام گرفته نشان داده اند دود کردن سیگار، تاثیر بیولوژیکی مخربی بر دی ان ای اسپرم ها می گذارد. "

نتایج مطالعه پروفسور حمدن و همکاران اش نشان داد، مردانی که روزانه بیش از یک پاکت سیگار دود می کنند ممکن است علاوه بر آسیب دیدن دی ان ای و کاهش میزان پروتئین مهم درون اسپرم با مشکلات باروری دست و پنجه نرم کنند. همچنین، زنانی که در هفته های نخست بارداری سیگار دود می کنند ممکن است بر بهداشت باروری فرزندان پسری که به دنیا می آورند تاثیر منفی بگذارند.

گروه تحقیقاتی پروفسور حمدن، اسپرم های 53 مرد به شدت سیگاری که روزانه بیش از یک پاکت سیگار دود می کردند را با اسپرم های 63 مرد غیر سیگاری مقایسه کردند.

آنها پس از گذشت چهار روز از مایع منی شان نمونه گرفتند و میزان پروتئین - پروتامین - درون آنها را سنجیدند و دریافتند این پروتین نقش اساسی در رشد اسپرم ها، شکل گیری کروموزوم و تقسیم سلولی ایفاء می کند.

محققان مدرسه پزشکی دانشگاه بن پی بردند، پروتئین پروتامین اسپرم سیگاری ها در مقایسه با میزان این پروتئین در اسپرم غیر سیگاری ها 14 درصد کمتر است که زمینه بروز ناباروری را فراهم می کند.

کارشناسان باور دارند، دود کردن سیگار با " استرس اکسیداتیو " - پیروزی رادیکال های آزاد بر دفاع آنتی اکسیدانی بدن - ارتباط دارد که نتیجه اش آسیب دیدن دی ان ای اسپرم ها است.

به گفته پروفسور حمدن، یافته های او و همکاران اش نشان می دهند، دود کردن سیگار نقش اساسی در آسیب دیدن اسپرم ها و بروز مشکلات باروری ایفا می کند.

مطالعه بیشتر:

1- سیگار الکترونیکی و ناباروری

2- پرهیز از مصرف الکل و سیگار

به اشتراک بگذارید:

شاید این مطالب نیز برایتان جالب باشد