دوست های جدید اقدامی

2 عضو

گروه عمومی ساخته شد.

مهسا تو دوست داری

1400/08/03 15:35

نه

1400/08/03 15:37

پاسخ به

نه

بس تک تنهای??

1400/08/03 15:39

اره??

1400/08/03 15:39

نصب اپلیکیشن نی نی پلاس

29نفر ماشاالله

1400/08/03 15:39

نه بابایه دونه الان تویی ندارم

1400/08/03 15:40

پاسخ به

نه بابایه دونه الان تویی ندارم

چی

1400/08/03 15:40

پاسخ به

نه بابایه دونه الان تویی ندارم

اهان

1400/08/03 15:40

اخه 29نفر

1400/08/03 15:40

پاسخ به

اخه 29نفر

اونها احتمالا مادران هم وضعیت من هست در زنجان که اونجااورده

1400/08/03 15:41

پاسخ به

اونها احتمالا مادران هم وضعیت من هست در زنجان که اونجااورده

?????

1400/08/03 15:41

ویدا

1400/08/03 15:41

عشقم

1400/08/03 15:41

نصب اپلیکیشن نی نی پلاس

1400/08/03 15:41

پاسخ به

تصویر

اهان???

1400/08/03 15:42

نتونستی جواب مرحله55پیداکنی

1400/08/03 15:42

پاسخ به

اهان???

اره?

1400/08/03 15:42

پاسخ به

نتونستی جواب مرحله55پیداکنی

نه

1400/08/03 15:42

پاسخ به

نه

خخخ گیرکردیم تواین مرحله

1400/08/03 15:43

پاسخ به

خخخ گیرکردیم تواین مرحله

اره لامثب

1400/08/03 15:44

پاسخ به

ویدا

جوونم

1400/08/03 15:55

پاسخ به

جوونم

خوبی نفپسم

1400/08/03 15:55

پاسخ به

خوبی نفپسم

فداتشم خوبم تو چطوری

1400/08/03 15:56

پاسخ به

فداتشم خوبم تو چطوری

عزیزم

1400/08/03 15:56