چرخش جنین و جنین عرضی چیست؟

آیا احتمال چرخیدن جنین در هفته آخر بارداری وجود دارد تا از وضعیت عرضی خارج شود یا در این صورت باید حتما سزارین انجام شود؟

چنانچه جنین تا ماه نهم با پا یا عرضی بماند، قطعا دلیلی وجود دارد که این چرخش صورت نمی گیرد مانند کوتاهی بند ناف، کوچکی رحم، درشتی جنین... . در این صورت سزارین اجباری است هر چند دیده شده که در روزهای پایانی حاملگی جنین بچرخد و با سر وارد لگن شود. بنابراین قبل از انجام زایمان سونوگرافی انجام می شود تا آخرین وضعیت مشخص شود، سپس اقدام به سزارین نمود.

وضعیت جنین embryo condition چیست؟  

به چگونگی قرار گرفتن جنین در رحم ، وضعیت جنین می گویند.در ماهه های آخر به صورت طبیعی سر جنین پایین قرار می گیرد تا در هنگام زایمان ابتدا سر ، سپس دست ها و تنه و بعد پاها خارج شوند.

نچرخیدن جنین:

اگر جنین به صورت طبیعی در ماه های آخر بارداری نچرخد و سر پایین تر قرار نگیرد یعنی پاها پایین تر باشد یا جنین به صورت عرضی قرار گرفته باشد ، نیاز به چرخش جنین وجود دارد.نارس بودن جنین، پایین بودن زیاد جفت، فرم خاص رحم، کمی یا زیادی مايع آمنیوتیک و تنگی بیش از حد لگن می تواند چرخش را برای جنین سخت ‌کند. گاهی هم نچرخیدن جنین دلیل خاصی ندارد.

چرخاندن جنین:

این روش در هفته 37 بارداری و باید در بیمارستان و زیر نظر پزشک انجام شود. مادر میخوابد و پاهایش را خم می کند. قبل از آن باید برای شل شدن عضلات رحم دارو مصرف کرده باشد. سپس پزشک به کمک سونوگرافی و در حالی که حواسش به ضربان قلب جنین است، روی ناحیه سر جنین فشار می آورد تا به سمت پایین بچرخد و پاهای جنین به سمت بالا بیاید.بعد از انجام این روش مادر باید چند روز چک شود. اگر مایع آمنیوتیک کم باشد و رحم شکل غیر طبیعی داشته باشد نباید این روش انجام شود.

 

منبع : نی نی پلاس