تجربه تلخ سقط?

597 عضو

پاسخ به

چندقاشق دم کنم؟

یه قاشق غذاخوری با نصف لیوان آب جوش بجوشون بخور درجا میکنه ولی خیلی تلخه ها باید بزور بخوری

1400/08/19 23:59

پاسخ به

اسفند دم کن بخور از ریشه میکنه دوساعت بعدش کنده میشه

چندقاشق دم کنم؟

1400/08/19 23:58

پاسخ به

فعالیت داشته باشید من هر چی خوردم هیچی به هیچی تو سومی ولی یه ساعت پیاده روی کردم بعد حموم آب گرم بع...

چشم اره ایشالله فردامیرم دومیدانی

1400/08/19 23:57

پاسخ به

اسفندچجوری بخورم

دم کن مثل چایی نصف لیوان بخور

1400/08/19 23:54

پاسخ به

من امشب دولیوان غلیظ خوردم ولی چیزی نشدم

اسفند دم کن بخور از ریشه میکنه دوساعت بعدش کنده میشه

1400/08/19 23:54

دم کن

1400/08/19 23:53

پاسخ به

اسفندچجوری بخورم

گفت دپ کن مثل چایی

1400/08/19 23:53

پاسخ به

من امشب دولیوان غلیظ خوردم ولی چیزی نشدم

فعالیت داشته باشید من هر چی خوردم هیچی به هیچی تو سومی ولی یه ساعت پیاده روی کردم بعد حموم آب گرم بعد دوباره نیم ساعت پیاده روی سقط شد

1400/08/19 23:53

پاسخ به

نه مثل اسفند عمل نمیکنه

اسفندچجوری بخورم

1400/08/19 23:53

پاسخ به

مامانا من هفت هفتم بارداریم پوچه کی سقط میشه ؟ نمیخام دارو بخورم میخام طبیعی سقط بشه مشکلی ایجاد نمی...

مث منی هفته هفتم منم امروزفهمیدم بایدسقط شه

1400/08/19 23:53

پاسخ به

زعفران هم مثل همین عمل میکنه؟؟؟

من امشب دولیوان غلیظ خوردم ولی چیزی نشدم

1400/08/19 23:52

پاسخ به

زعفران هم مثل همین عمل میکنه؟؟؟

نه مثل اسفند عمل نمیکنه

1400/08/19 23:51

پاسخ به

مامانا من هفت هفتم بارداریم پوچه کی سقط میشه ؟ نمیخام دارو بخورم میخام طبیعی سقط بشه مشکلی ایجاد نمی...

پیاده روی هم تاثیرش خوبه و حموم آب گرم بگیری رو کمرت

1400/08/19 23:51

پاسخ به

بنظرت باردار بشم سقط میشه

هفته بالاسقط کردی حتماازمایش تخصصی بده

1400/08/19 23:50

پاسخ به

بچه ها اگ سقط کردین بعدش زیاد جلوگیری نکنین ک خیلی دیر جواب میگیرین

من باز متاسفانه مجبور به پیشگیری شدم بخاطر واکسن کرونا

1400/08/19 23:50

پاسخ به

چرا میخندی همش?

چیکارکنم اخه?

1400/08/19 23:50

زعفران هم مثل همین عمل میکنه؟؟؟

1400/08/19 23:48

پاسخ به

استفراغم داره؟

یکمی حالت تهوع میگیری ولی استفراغ نه

1400/08/19 23:47

استفراغم داره؟

1400/08/19 23:46

پاسخ به

اسفندی که دود میکنیمو؟ چجوری دم کنم؟

مثل چایی ک دم میکنی دم کن یه نصفه لیوان بخور

1400/08/19 23:45

پاسخ به

خیلی درد داره؟ استفراغ چی؟?

دیگه درد ک داره خیلی ولی خلاص میشی

1400/08/19 23:44

پاسخ به

خودبه خود سقط میشه لکه بینی داری

ن هیچی

1400/08/19 23:43

پاسخ به

اگه میخوای درجا سقط کنی اسفند دم کن بخور از ریشه میکنه

اسفندی که دود میکنیمو؟ چجوری دم کنم؟

1400/08/19 23:43

پاسخ به

اگه میخوای درجا سقط کنی اسفند دم کن بخور از ریشه میکنه

خیلی درد داره؟ استفراغ چی؟?

1400/08/19 23:43

پاسخ به

مامانا من هفت هفتم بارداریم پوچه کی سقط میشه ؟ نمیخام دارو بخورم میخام طبیعی سقط بشه مشکلی ایجاد نمی...

اگه میخوای درجا سقط کنی اسفند دم کن بخور از ریشه میکنه

1400/08/19 23:42