The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

باردار هستید؟

باردارشدن خصوصا براي اولين بار، زندگي شما را به روش هاي غيرمنتظره اي تغيير مي دهد. وظايف خطير مادرانه آغاز شده و شما بطور شگفت انگيز سعي مي كنيد تا نوزادتان زندگي خود را سالم و سلامت آغاز کند. از انتخاب پزشک ، آزمایش ها ،بیماری ها و عفونت ها،‌ناخوشی های ، عوارض و...

هفته به هفته و تقویم روزانه بارداری نی نی+

از تغییرات بدن خود، رشد جنین ،باید ها و نبایدهای بارداری آگاه شوید
تاریخ تخمینی زایمان خودرا وارد کنید و اگر تاریخ تخمینی زایمان خود را نمی دانید، تاریخ اولین روز از آخرین پریود خود را وارد کنید.
تاریخ تخمینی زایمان یا تاریخ اولین روز از آخرین قاعدگی دوره قاعدگی

ابزارهای تفسیر سونوگرافی

محاسبه شاخص توده بدنی

برای محاسبه شاخص توده بدنی (BMI) قد و وزن خود را وارد نمایید.

محاسبه وزن بارداری

برای مشاهده بیشینه و کمینه اضافه وزن بارداری، قد و وزن قبل از بارداری خود را وارد نمایید.
برای مشاهده نمودار وزن بارداری خود، وزن خود را در هر هفته وارد نمایید.