سونوگرافی و آزمایش های بارداری

مطالبی که در این بخش برای مطالعه شما آماده شده است، شما را با دلایل و زمان انجام آزمایش های مختلفی از دوران بارداری آشنا می کند. در اینجا به طور گسترده ای در مورد آزمایش های غربالگری و تشخیصی جنین که احتمالا شما بعضی از آنها را انجام می دهید می پردازیم.

ابزارهای تفسیر سونوگرافی