پسر زایی

488 عضو

سلام کسی قبل حاملگی کم خونی مینور داشته

1400/08/19 22:03

اره به نظرم دقیق تره

1400/08/19 21:36

پاسخ به

منم میخوام اقدام کنم بیست روز دیگه برا تخمک گذاری می‌خوام برم سونو به نظرتون سونو از کیت بهتر نیست

چرا عزیزم سونو خیلی بهتره

1400/08/19 21:26

منم میخوام اقدام کنم بیست روز دیگه برا تخمک گذاری می‌خوام برم سونو به نظرتون سونو از کیت بهتر نیست

1400/08/19 21:19

????

1400/08/19 20:55

پاسخ به

اره ببین فردا چجوره

باشه گلم

1400/08/19 20:55

پاسخ به

انشالله که یه گل پسر باردارشب

فدای تو آبجی امین❤️

1400/08/19 20:54

پاسخ به

فردا هم بزنم

اره ببین فردا چجوره

1400/08/19 20:54

ی

1400/08/19 20:53

انشالله که یه گل پسر باردارشب

1400/08/19 20:53

پاسخ به

فردام بزن باز

فردا هم بزنم

1400/08/19 20:53

پاسخ به

اره مثبته اقدام کن

ممنونم عزیزم ❤️باشه امشب توکل بر خدا میکنم

1400/08/19 20:53

فردام بزن باز

1400/08/19 20:52

پاسخ به

شما کیتم رو دیدین امشب من اقدام کنم دوخطه

اره مثبته اقدام کن

1400/08/19 20:52

پاسخ به

ازادم بشه تا 24ساعت تو لوله منتظر اسپرمه

شما کیتم رو دیدین امشب من اقدام کنم دوخطه

1400/08/19 20:51

ازادم بشه تا 24ساعت تو لوله منتظر اسپرمه

1400/08/19 20:51

پاسخ به

کم رنگ پررنگ تر میشه

نفهمیدم

1400/08/19 20:49

پاسخ به

امشب و فردا شب اقدام کن

دوشب پشت هم اسپرم ضعیف نمیشه

1400/08/19 20:49

پاسخ به

تصویر

کم رنگ پررنگ تر میشه

1400/08/19 19:41

پاسخ به

علائم هم دارم

اره کمر درد ، درد پریودی خیلیم حالت تهوع دارم

1400/08/19 19:41

من روز 14 رفتم سونو گفت ازاد شده

1400/08/19 19:21

شاید روز 13 یا 14 ازاد بشه اونوقت دیر میفهمی
مث من میشی

1400/08/19 19:21

12بری بهتره

1400/08/19 19:21

پاسخ به

گیج شدم بعضیا میگن 12

بین 12 تا 16 سیکل

1400/08/19 19:20

من هرماه 14هم پریودمیشم

1400/08/19 18:46