مجله شماره 41
<
>
به اشتراک بگذارید:

آنچه در این شماره می خوانید:

 • تلوتلوميخوری ! 
 • عدم تعادل در بارداری    
 • سئوالات شما ؛ پاسخ متخصص
 • آيا بارداريد؟
 • چگونه مطمئن شويد
 • شگفتی درونتان
 • آمادگی کامل
 • آيا آمادگی بچه دار شدن را داريد؟
 • چاق و باردار
 • عوامل موثر در زايمان
 • 9 وظيفه ماما
 • حالت تهوعی که تمام روز ادامه دارد
 • واريس در بارداری
 • نمونه برداری پرزهای جفتی
 • پرسش و پاسخ
 • مشکلات شکمی 
 • ماما آشپز/ آشپزی هفته به هفته بارداری
 • برترين پدر  
 • با همه مشکلات  
 • ماما خياط
 • پيشنهاد ماما خياط / جغد  بالشتی
 • چه برنامه ای؟  
 • آسيب ديدگی های معمول خردسالی 
 • بازگشت مقداری شير
 • ماما کميک  10 نکته مهم درباره نوزادان نارس  
 • بوی مادر  
 • خوراکی خوشمزه 
 • ده باور نادرست در مورد استفاده از آغوشی 
 • زياده رويهای پدرانه 
 • خوابی دلپذير