مجله شماره 42
<
>
به اشتراک بگذارید:

آنچه در این شماره می خوانید:

 • توقف زايمان    
 • شگفتی آب
 • زايمان در آب سئوالات شما ؛ پاسخ متخصص
 • ويژه آقايان 
 • آيا شما وهمسرتان برای بارداری مبارزه ميکنيد؟
 • سوار برچرخ وفلک هورموني
 • خارشی ناخوشايند
 • خوابیآسوده
 • پيروی از طبيعت
 • احساس لگدها
 •  در مورد اسيد فوليک چقدر ميدانيد!
 • آتش درون
 • فصل آنفولانزا
 • پرسش و پاسخ
 • تغذيه درست برای داشتن بچهای سالم دفع پروتئين در بارداری
 • ماما آشپز / آشپزی هفته به هفته بارداری
 • مسيری دشوار  
 • پسر ميخواستيد، دختردار شديد 
 • ماما خياط
 • پيشنهاد ماما خياط / آويزماشينی
 • بهبودي پس از سزارين  
 • پوست به پوست
 • تماس پوست به پوست پس از زايمان 
 • ماما کميک مهارت يابيد 
 • بازيچه ای مناسب 
 • نکاتی مهم برای گزينش بهترين اسباب بازيها 
 • نسخه تغذيهای
 • مواد مغذی ضروری برای فرزندتان 
 • روی شکم 
 • اولين گردش