مجله شماره 64
<
>
به اشتراک بگذارید:

آنچه در این شماره می خوانید:

 • استرس و جنين 
 • سئوالات شما ؛ پاسخ متخصص 
 •  آپنه خواب
 • نفخ و گاز معده 
 •  ويار و بيزاری شديد 
 • آغاز غربالگری 58 اختلال متابوليک نوزادان در ايران 
 • قسمت هشتم
 • دو قلوها 
 • از اسپرم چه مي دانيد؟ 
 • مخدرهـا 
 • سيگار کشيدن مادر و اختلالات رفتاری کودکان 
 • مراقبت از دندان ها 
 • تعريق ، گرگرفتگی و سرگيجه 
 • فاصله بين دو بارداری
 • اندازه شکم 
 • لکه بينی يا خونريزی
 • ميوه ها و سبزيجات 
 • رژيم غذايی 
 • ماما آشپز
 • تتو
 • کاهش درد با انجام حرکات کششی 
 • ماما خياط
 • پيشنهاد ماما خياط/خرگوش
 • انقباضات کاذب زايمان 
 • شيردهی موفق
 • درد گردن
 • بي حسی دست ها 
 • مادر  ناخوش 
 • ناخوشی های شيرخواران 
 • نقص توجه/ بيش فعالی
 • خواب  بهتر
 • جدی نگيريد!
 • تکان دادن شديد بچه اکيداً ممنوع!