ایروبیک شدید، غواصی، اسکی، بلند کردن اجسام سنگین، تنیس، اسب سواری