بی‌اختیاری ادرار یا مدفوع، افتادگی رحم یا ناراحتی‌های جنسی