تب و سرفه، گلودرد و احتقان بینی، بی حالی، سردرد یا درد عضلانی