زخم، ورم معده،‌ بیماری گوارشی، سینه‌پهلوی سمت چپ و فتق دیافراگمی