عبور از شیر مادر برای کمک به هضم کودک و رفع علائم کولیک (قولنج) روده