پوشیدن جوراب های ساپورت مخصوص بارداری که تا کمر بالا می­آیند