The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.
وزن جنين بر اساس سن بارداري

وزن طبیعی جنین در هفته های مختلف بارداری (به همراه جدول و نمودار)

برای مشاهده و بررسی وزن طبیعی جنین خود در هر هفته از بارداری و مقایسه آن با حداقل، حداکثر و اندازه نرمال (میانگین)، وزن جنین را وارد نمایید.

برای مشاهده نمودار ، وزن جنین را در هر هفته وارد نمایید.

آیا وزن جنین من طبیعی است؟

مدت بارداری حدودا 40 هفته است، که شمارش آن از اولین روز آخرین عادت ماهیانه خانم ها آغاز می شود. این 40 هفته به 3 دوره سه ماهه تقسیم می شود. که در ادامه به تشریح وزن طبیعی جنین به همراه نمودار و جدول در هفته های مختلف بارداری پرداخته شده است.

 

وزن طبیعی جنین در دوران بارداری

 

1- وزن طبیعی جنین سه ماهه اول بارداری

 رشد جنین در هفته 4 بارداری

در هفته 4 بارداری توپ سلولی که درون رحم کاشته شده است در حال برپایی پایه های اصلی حیات آینده خود به عنوان یک جنین است. مغز، قلب و ستون فقرات جنین شروع به شکل گرفتن می کند و بازوها و پاها شروع به رشد می کنند.

 رشد جنین در هفته 8 بارداری

 تمامی اعضای داخلی اصلی و ساختمان بدنی شروع به شکل گرفتن می کنند. قلب جنین بطور منظم ضربان دارد. بازوان و پاها بیشتر رشد کرده و انگشتان دست ها و پاها شروع به شکل گرفتن می کنند. اندام های تناسلی شروع به شکل گرفتن می کنند. چشم ها بطرف جلوی صورت حرکت کرده و پلک ها شکل می گیرند. بند ناف به وضوح قابل مشاهده است. در انتهای هفته 8 بارداری جنین شباهت زیادی به انسان پیدا می کند، قد جنین تقریبا به اندازه 2 و نیم سانتی متر و وزن جنین کمتر از سه و نیم گرم است.

  رشد جنین در هفته 12 بارداری

در هفته 12 بارداری رگ های عصبی و ماهیچه های جنین شروع به کار با یکدیگر می کنند. جنین می تواند مشت خود را ببندد. اندام های تناسلی خارجی قابل مشاهده است و می توان پسر یا دختر بودن آنرا تشخیص داد. خانم ها در سه ماهه دوم یا بعد از آن می توانند بدانند صاحب فرزند دختر یا پسر خواهند شد. پلک ها بسته است تا رشد چشم ها را پشتیبانی کند. آنها تا هفته بیست و هشتم دوباره باز نخواهند شد. سرعت رشد سر کاهش خواهد یافت و جنین درازتر می شود.در هفته 12 بارداری قد جنین هفت و نیم سانتی متر است و وزن جنین تقریباً 28 گرم است.

2- وزن طبیعی جنین سه ماهه دوم بارداری

 رشد جنین در هفته 16 بارداری

بافت ماهیچه ای و استخوانی جنین به شکل گرفتن ادامه می دهند و استخوان بندی کاملی را می سازند.  پوست او شروع به شکل گیری می کند و به اندازه ای شفاف است که می توان  تقریبا داخل آنرا دید. اولین حرکات روده ای جنین آغاز می گردد. جنین حرکاتی مانند مکیدن با دهان را انجام می دهد. در هفته 16 بارداری اندازه قد جنین به 10 تا 12 سانتی متر می رسد و وزن تقریبی جنین بین 80 تا 90 گرم است.

 رشد جنین در هفته 20 بارداری

جنین حرکات بیشتری انجام می دهد و احتمالاً شما به خود می بالید. بدن جنین پوشیده از کرک های نرم و نازکی است که پوست بدن وی را محافظت می کند. ابروها، مژه ها، ناخن های دست و پاها شکل گرفته اند. جنین حتی می تواند خود را بخاراند. جنین می تواند بشنود و ببلعد. در این زمان شما در نیمه راه هستید، در هفته 20 بارداری قد جنین در حدود پانزده سانتی متر و وزن جنین حدود 250 گرم است.

  رشد جنین در هفته 24 بارداری

 مغز استخوان های جنین شروع به ساختن سلول های خونی می کند. جوانه های چشایی بر روی زبان او شکل می گیرند. اثر انگشتان دست و  پای جنین در این زمان شکل گرفته اند. موی واقعی بر روی سر او شروع به رویش می کند. شش های جنین شکل گرفته اند ولی مشغول به کار نشده اند. عکس العمل دست ها و پاهای جنین در برابر صداهای بلند گسترش می یابد. جنین بطور منظم می خوابد و بیدار می شود. بدن جنین شروع به جمع کردن چربی می کند و وزن او زیاد می شود. در هفته 24 بارداری قد جنین 30 سانتی متر است و وزن جنین تقریباً 650 گرم است.

3- وزن طبیعی جنین سه ماهه سوم بارداری

 رشد جنین در هفته 32 بارداری

 استخوان بندی جنین کاملاً شکل گرفته است ولی هنوز استخوان ها نرم هستند. لگد و مشت زدن او در این زمان قوی است. چشم های جنین می تواند باز و بسته شود و تغییر در نور را احساس می کند.  بدن جنین شروع به ذخیره مواد معدنی مورد نیازش مثل آهن و کلسیم می کند. کرک های روی بدن جنین شروع به ریزش می کنند. وزن جنین به سرعت رو به افزایش می رود که در حدود 220 گرم در هفته است. در هفته 32 بارداری قد جنین حدود 37 تا 40 سانتی متر و وزن جنین بین 1کیلو و 800 گرم تا 2 کیلوگرم است. 

 رشد جنین در هفته 36 بارداری

چربی محافظ دور بدن جنین که ورنیکس نام دارد بیشتر می شود.  چربی بدن او افزایش پیدا می کند. جنین بزرگتر و بزرگتر می شود و جای حرکت او در رحم مادر تنگ تر می شود. حرکات جنین در شکم مادر با فشار کمتری انجام می گردد، ولی مادر کشش و حرکات او را احساس می کند. در هفته 36 بارداری قد جنین در حدود 40 تا 47 سانتی متر است و وزن جنین حدود 2 کیلو و 700 گرم تا 3 کیلوگرم است.

  رشد جنین از هفته 37 تا هفته 40 بارداری

در انتهای هفته 37 جنین تقریباً زمان کامل رشد در رحم را طی کرده است. اندام های داخلی جنین آمادگی آنرا دارند تا خارج از رحم مادر نیز عمل کنند.  اکنون که مادر به زمان زایمان نزدیک می شود، سر جنین احتمالا رو به پایین قرار می گیرد که در بیشتر موارد بچه به این طریق متولد می شود.  در زمان تولد احتمالاً وزن نوزاد حدود 3 تا 4 کیلوگرم است و قد نوزاد بین 50 تا 55 سانتی متر است. بیشتر کودکانی که زمان کامل 9 ماهه را در شکم مادر گذرانیده اند همین حدود قد و وزن را دارند. اما نوزادان سالم به اندازه های مختلف بدنیا می آیند.

جدول وزن جنین در هفته های مختلف بارداری

سن بارداری

به هفته

حداقل وزن جنین

به گرم

حداکثر وزن جنین

به گرم

اندازه طبیعی یا نرمال وزن جنین

به گرم

16

121 171 146

17

150 212 181

18

185 261 223

19

227 319 273

20

275 378 331

21

331 467 399

22

398 559 478

23

471 665 568

24

556 784 670

25

652 918 785

26

758 1086 (1.086 کیلوگرم) 913

27

876 1234 (1.234 کیلوگرم) 1055 (1.055 کیلوگرم)

28

1004 (1.004 کیلوگرم) 1416 (1.416 کیلوگرم) 1210 (1.210 کیلوگرم)

29

1145 (1.145 کیلوگرم) 1613 (1.613 کیلوگرم) 1379 (1.379 کیلوگرم)

30

1294 (1.294 کیلوگرم) 1824 (1.824 کیلوگرم) 1559 (1.559 کیلوگرم)

31

1453 (1.453 کیلوگرم) 2049 (2.049 کیلوگرم) 1751 (1.751 کیلوگرم)

32

1621 (1.621 کیلوگرم) 2285 (2.285 کیلوگرم) 1953 (1.953 کیلوگرم)

33

1794 (1.794 کیلوگرم) 2530 (2.530 کیلوگرم) 2162 (2.162 کیلوگرم)

34

1973 (1.973 کیلوگرم) 2781 (2.781 کیلوگرم) 2377 (2.377 کیلوگرم)

35

2154 (2.154 کیلوگرم) 3036 (3.036 کیلوگرم) 2595 (2.595 کیلوگرم)

36

2335 (2.335 کیلوگرم) 3291 (3.291 کیلوگرم) 2813 (2.813 کیلوگرم)

37

2513 (2.513 کیلوگرم) 3543 (3.543 کیلوگرم) 3028 (3.028 کیلوگرم)

38

2686 (2.686 کیلوگرم) 3786 (3.786 کیلوگرم) 3236 (3.236 کیلوگرم)

39

2851 (2.851 کیلوگرم) 4019 (4.019 کیلوگرم) 3435 (3.435 کیلوگرم)

40

3004 (3.3004 کیلوگرم) 4234 (4.234 کیلوگرم) 3619 (3.619 کیلوگرم)

 

شما با استفاده از ابزار بالا وزن جنین خود را با حداقل، حداکثر و وزن نرمال مقایسه و بررسی نمودید برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد رشد جنین خود می توانید به "تقویم روزانه بارداری نی نی پلاس" و "هفته به هفته بارداری نی نی پلاس" مراجعه کنید.