The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.
بر اساس معیارهای سونوگرافی

محاسبه وزن جنین با معیار های سونوگرافی (ماشین حساب وزن جنین)

با ابزار محاسبه وزن جنین نی نی پلاس می توانید، با وارد کردن اطلاعات سونوگرافی، وزن جنین خود را محاسبه کنید.

 چگونه وزن جنین خود را در دوران بارداری محاسبه کنیم؟

با ابزار "محاسبه وزن جنین (ماشین حساب وزن جنین) نی نی پلاس" می توانید، با وارد کردن اطلاعات سونو گرافی، وزن جنین خود را محاسبه کنید. استفاده از سونوگرافی حساس ترین روش برای تخمین وزن جنین به شمار می رود که امروزه تقریبا در بیشتر مناطق و بیمارستان ها قابل دسترسی است. در طی این روش متخصص سونوگرافی ابتدا تصویر مناسبی از جنین بر روی مانیتور ایجاد کرده و سپس دور سر (HC)، دور شکم (AC)، فاصله بین دو استخوان پاریتال (BPD) و طول استخوان ران (FL) را اندازه گیری می کند.

درنهایت با در دست داشتن تمامی این اندازه ها و با استفاده از ابزار ها و جداولی که درنتایج تحقیقات در زمینه علم سونوگرافی تهیه و تنظیم شده است، وزن جنین تخمین زده می شود. با توجه به امکان خطا در اندازه گیری، و وجود انواع تفاوت های نژادی بین انسان ها، امکان کمی خطا در تخمین وزن و مشاهده شدن کمی تفاوت بین وزن تخمین زده شده توسط سونوگرافیست و وزن واقعی هنگام تولد نوزاد وجود دارد. اگر سونوگرافی توسط یک فرد ماهر و آموزش دیده انجام شده باشد، این تفاوت معمولا کمتر از مقداری است که در نتایج نهایی زایمان تاثیر شگرفی داشته باشد و عامل زایمان را با موارد بسیار پیش بینی نشده ای مواجه کند.

البته باتوجه به امکان وجود خطا در اندازه گیری، پزشک متخصص زنان همواره رشد جنین را با استفاده از اندازه گیری ارتفاع رحم و دور شکم مادر بررسی می کند و وزن تخمینی را در هفته ی آخر با اندازه دهانه خروجی لگن مادر (که از طریق معاینه داخلی به آن پی می برد) تطبیق می دهد. درصورتی که به هر دلیل وزن جنین کمتر و یا بیشتر از حالت نرسمال باشد، ممکن است زایمان به روش سزارین انجام شود و یا قبل از تولد تیم پزشکی اطفال برای کمک های احتمالی در دسترس قرار گیرد.

 

محاسبه وزن جنین در دوران بارداری

 

اهمیت اطلاع از وزن جنین در دوران بارداری

وزن جنین یک متغیر بسار مهم برای انجام زایمان به شمار می آید و تخمین آن خصوصا در حوالی هفته های نزدیک به زایمان از اهمیت فراوانی برخوردار است. جنین هایی که وزن کمتر از 2500 گرم دارند، ممکن است با مشکلاتی نظیر دیسترس جنینی مواجه شوند. همچنین جنین هایی با وزن بیشتر از 4000 گرم نیز ممکن است برای انجام زایمان طبیعی با مشکل مواجه شوند. امروزه وزن جنین ها را با کمک روش های مختلفی همانند اندازه گیری دور شکم مادر، ارتفاع رحم و ... تخمین می زنند اما دقیق ترین و بهترین روش استفاده از سونوگرافی است.

برای مشاهده نمودار و جدول وزن جنین در هفته های مختلف بارداری به ابزار "بررسی وزن طبیعی جنین نی نی پلاس" مراجعه کنید، همچنین برای مشاهده اطلاعات رشد هفته به هفته جنین به بخش "هفته به هفته بارداری نی نی پلاس" مراجعه کنید.