The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.
ابزارهای تفسیر سونوگرافی/ سه ماهه اول

محاسبه سن بارداری با استفاده از CRL (طول فرق سر تا دنبالچه)

برای محاسبه سن بارداري، مقدار CRL اندازه گيري شده در سونوگرافي را وارد نمایید.

برای محاسبه درصد طبیعی بودن NT، مقدار آن را وارد نمایید. (اختیاری)

نحوه محاسبه سن بارداری با سی آر ال (CRL)

با ابزار محاسبه سن بارداری با CRL نی نی پلاس می توانید، با وارد کردن اندازه CRL، سن بارداری خود را محاسبه کنید. استفاده از سونوگرافی حساس ترین روش برای تخمین وزن جنین به شمار می رود که امروزه تقریبا در بیشتر مناطق و بیمارستان ها قابل دسترسی است. وقتی یک جنین کوچک در درون شکم شما در حال رشد است، یکی از راه های ارزیابی سطح سلامت او، اندازه گیری و پارامتر هایی همچون CRL است. در مرحله بعدی متخصص اعداد حاصل از اندازه گیری را با درنظر گرفتن سایر موارد، با اعداد نرمالی که برای هر جامعه به صورت جدول جمع آوری شده اند مطابقت می دهد.

CRL یکی از پارامتر های بسیار مهم در ارزیابی رشد جنین است. منظور از آن فاصله فرق سر تا انتهای استخوان دنبالچه (پایین باسن) جنین، یعنی در حقیقت اندازه قد نشسته جنین است.

این مورد را می توان در تصاویر سونوگرافی اندازه گیری کرد، هرقدر تصویر حاصل از جنین واضح تر باشد، اندازه گیری ساده تر بوده و عدد حاصله نیز دقیق تر خواهد بود. باتوجه به این که با ادامه رشد جنین، این اندازه نیز بزرگتر خواهد شد، با در دست داشتن اعداد مربوطه می توان درمورد سن بارداری، رشد مناسب جنین و ... تصمیم گیری کرد. 

 

محاسبه سن بارداری با استفاده از CRL

 

NT مخفف کلمه Nuchal Translucency Thickness و یا ضخامت شفافیت گردنی است. در این ابزار وارد کردن مقدار NT اختیاری است. منظور از سونوگرافی NT، سونوگرافی است که در آن متخصص فاصله بین پوست پشت گردن جنین تا خلفی ترین بخش نخاع را اندازه گیری می کند.

برای اطلاع از رشد مناسب جنین خود می توانید از ابزار "وزن طبیعی جنین در دوران بارداری" نی نی پلاس استفاده کنید. و همچنین برای مشاهده اطلاعات رشد هفته به هفته جنین به بخش "هفته به هفته بارداری نی نی پلاس" مراجعه کنید.