آزمایش های معمول بارداری چیست و چرا به انجام می رسند؟

هر مادر بارداری برای اینکه بارداری سالمی داشته باشد و فرزند سالمی بدنیا بیاورد لازم است که آزمایش هایی انجام دهد که سلامت و توانایی او برای بارداری بررسی گردد.

منبع: نی نی پلاس