آیا لکه بینی در دوران بارداری طبیعی است؟ چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

دکتر سپیده امین صادقیه: لکه بینی در دوران بارداری در هر صورتی غیر طبیعی است و به هر دلیل اتفاق افتاد باید به پزشک مراجعه کرد.

منبع: نی نی پلاس