نقش ویتامین ها در دوران بارداری و میزان ضروری آن

میزان مصرف ویتامین ها در دوران بارداری به میزان نیاز مادر باردار بستگی دارد، اینکه آیا مادر باردار بیماری زمینه ای دارد یا نه، دچار کمبود چه نوع ویتامین هایی است و ...

منبع: نی نی پلاس