تغذیه مناسب در دوران بارداری چگونه است؟

مصرف مواد غذایی از هر پنج گروه آن برای مادر باردار ضروری است که شامل غلات، سبزیجات و میوه جات، پروتئین ها و چربی ها می باشد و مصرف برخی از مواد غذایی نیز برای مادر باردار در این دوران مضر می باشد ... به دلایل شرایط خاص بارداری، حساسیت روی این موضوع که تغذیه مادر باردار باید صحیح باشد، ضروری است. 

منبع: نی نی پلاس