آیا ریزش مو در دوران بارداری و پس از زایمان طبیعی است؟

رشد مو سه مرحله دارد که شامل: رشد مو، رشد سریع و ریزش مو، در بارداری به علت ترشح هورمون ها، مو به مرحله ی رشد سریع رسیده و متاسفانه چهار ماه پس از بارداری به مرحله ی ریزش سریع می رسد...

منبع: نی نی پلاس