آیا مصرف کرم های ضدآفتاب در دوران بارداری غیر مجاز است؟

مصرف کرم های ضدآفتاب در دوران بارداری مجاز است و خوشبختانه امروزه کرم های ضدآفتاب مخصوص دوران بارداری در بازار موجود است که منبع مینرال و گیاهی دارند که مقدار مواد شیمیایی شان آنقدر نیست که از طریق پوست بتواند جذب خون شود و  بهتر است مادران باردار از این نوع کرم ها در دوران بارداری استفاده کنند .

منبع: نی نی پلاس