غربالگری سه ماهه اول بارداری - بخش چهارم

اگر نتیجه غربالگری مرحله ی اول در معرض خطر بینابین باشد لازم است که غربالگری ناهنجاری جنین در سه ماهه دوم نیز انجام شود و با نتیجه غربالگری سه ماهه اول ترکیب شود.

منبع: نی نی پلاس